Resmi Gazete’de bugün (9 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları)

Posted by

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

– TCDD Nakliyecilik Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Unsuru Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Temel ve Metotlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Unsuru Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Temel ve Tarzlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İzmir Bakırçay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– Okul Besini Hakkında Bildiri (Tebliğ No: 2020/23)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2022/22)

– Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Aygıtının Gemilere Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.