Sıhhatte şiddete karşı beyaz isyan!

Posted by

Konya’da Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesiyle doruğa tırmanan tabiplere yönelik şiddet, başta tabipler olmak üzere tüm sıhhat işçileri tarafından ülke genelinde infiale yol açarken, Türkiye genelinde protesto aksiyonları düzenleniyor…

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya’nın Konya Kent Hastanesi’nde vazifesi başında uğradığı silahlı atağın akabinde hayatını yitirmesinin akabinde 2 gün boyunca iş bırakma kararı almıştı…

Bu kapsamda birinci aksiyon Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde düzenlendi.

Hastanede misyonlu tüm sıhhat çalışanı ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Gümürdülü, Başhekim Prof. Dr. Murat Gündüz ‘ün, sıhhat sendikalarının temsilcilerinin de katıldığı harekette Adana Tabip Odası Lideri Dr. Selahattin Menteş, yaşanan şiddet olaylarına karşı sıhhat topluluğunun yansılarını içeren bir açıklama okudu.

Adana Tabip Odası Lideri Selahattin Menteş, “Üzgünüz, öfkeliyiz, sorumlulardan hesap soracağız” diye başladığı basın açıklamasında şunları söyledi:

*6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Kent Hastanesi’nde, vazife yaptığı esnada hasta yakını tarafından uğradığı silahlı taarruz sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya’yı kaybetmenin derin kederi ve tıpkı vakitte öfkesi içindeyiz.

0Biz sıhhat emek ve meslek örgütleri olarak bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı tekraren uyardık.

*Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu, münasebetleriyle birlikte tekrar tekrar tabir ettik.

*Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı akınların artışı nedeniyle bu hususta tedbirler alınmasını ve 6136 sayılı maddede değişiklik yapılmasına ait yasa teklifleri önerdik.

*Ancak tüm ikazlarımız görmezden gelindi, şuurlu bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi.

KINAMAK, ŞİDDETİ ÖNLEMİYOR

*Sorumlular bu durumu ortada bir kınamak dışında bir adım atmadı. Kınamanın bir işe yaramadığı ve sıhhatte şiddet olgusunun çığrından çıktığının bakanlık da farkında olacak ki, sıhhatte şiddet istatistiklerinin yer aldığı ‘beyaz kod’ bilgileri tüm ısrarlarımıza ve hususa dair dava açmamıza karşın toplumla paylaşılmamaktadır.

*Sorumluların bu yaklaşımı bugün yine bir cinayetle sonuçlandı.

*Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin yalnızca çalışma şartlarını bozmakla kalmamış, can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır.

*Her manasıyla tıkanan sıhhat sisteminin tüm sorumluluğu doktorların ve sıhhat işçilerinin omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizleri amaç haline getirmekte, sıhhat alanında yürütülen siyasetler bizlere, şiddet, mevt, çaresizlik ve ümitsizlik olarak geri dönmektedir.

*Bugün tekrar ve daha güçlü bir biçimde söylüyoruz, sıhhat işçilerine en ufak bir ziyan gelmesine tahammülümüz yoktur.

*Şiddet daha evvel de tekraren belirttiğimiz üzere, öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir problemdir ve sorun çözmeye niyetli bütünlüklü siyasetlerle aşılabilecektir.

İKİ GÜN İŞ BIRAKIYORUZ

*Güvenli çalışma alanı sağlamak siyasal iktidarın sorumluluğundadır. Sıhhat Bakanı başta olmak üzere sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkililer derhal istifa etmelidir.

*Bizler bu mevzuda, ömür hakkımız ve inançlı çalışma şartları için, gücümüzü; her yerde, her şartta, daima birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz.

*Bu çerçevede bugün ve yarın ülke genelinde iş bırakıyoruz! Dr. Ekrem Karakaya’nın ailesine ve tüm sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz.

*Şiddet karşısındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan, telaffuzları ve siyasetleriyle şiddeti teşvik edenlerden uğraşımızı yükselterek hesap soracağımızı bir defa daha söz ediyoruz.

ŞEHİR HASTANESİ VE SIHHAT MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE DE EYLEM

Öte yandan Adana’daki tabip aksiyonlarının başta Kent Hastanesi olmak üzere tüm hastanelerde süreceği, tabiplerin öğle saatlerinde Kent Hastanesi’nden  Adana Vilayet Sıhhat Müdürlüğü’nü yürüyerek burada da bir basın açıklaması gerçekleştirecekleri belirtildi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.