Türkiye, uzak ülkelere yönelik yol haritasını belirledi

Posted by

Uzak Ülkeler Stratejisi tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bu stratejiyi belirlerken yapılan hazırlıkların, yaklaşık bir yıllık sistematik ve emek dolu bir çalışma sürecini kapsadığını belirtti.

Uzak Ülkeler Stratejisi’ni 3 bölümde kurguladıklarını ve yaklaşık 1.000 sayfalık bir rapor hazırladıklarını belirten Muş, şunları kaydetti: “Raporun ilk bölümünde, mal ve hizmet ticaretimizin durum tespitinden 18 ülkenin belirlenme kriterlerine, analitik çalışmalarımızda kullandığımız metodolojiden güncel istatistiklere kadar pek çok kapsamlı değerlendirmeye yer verdik. İkinci bölümde, tabiri caizse 18 ülkenin röntgenini çektik. İlgili ülkelerin bir nevi künyesi olan bu bölümde, pazar ve ithalat yapısından e-ihracata, lojistikten hizmet ticareti ve ülke bazlı anket analizlerine kadar kapsamlı ve yol gösterici bilgilere yer verdik. Raporun son bölümünde ise bütün bu bilgiler ışığında hazırladığımız sonuç odaklı ortak ve ülke bazlı eylemlerimizi sıralamış bulunuyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, bu stratejinin hazırlanmasında tüm paydaşlarla istişarelerde bulunduk. Bu istişareler ve firma anketlerinden yola çıkarak her biri sonuç odaklı kurgulanmış toplam 328 eylem planladık.”

“‘Made in Türkiye’ markasını öne çıkaracağız”

Strateji kapsamındaki birçok eylemi sorumlu kuruluşları belirlemek suretiyle ve bir takvim doğrultusunda hayata geçirdiklerini belirten Muş, bazı eylemlere ilişkin şunları aktardı: “Strateji ile 18 ülkeye yönelik ‘Pazara Giriş Rehberi’ oluşturacağız. Söz konusu rehberler ile her bir ülkeye ilişkin pazar dinamikleri, yatırım imkanları, mevzuat, ülkedeki şirket kurma ve iş yapmaya yönelik yol haritası gibi bilgileri firmalarımızın hizmetine sunacağız. Stratejimizde ‘Made in Türkiye’ markasını öne çıkaracağız. Stratejimizde yer alan 18 ülke için mevcut ihracat desteklerimizi 25 puan artırıyoruz. KOBİ’lerin uzak ülkelerdeki tedarik zincirlerine entegrasyonu konusunda çalışma grupları kuracak ve niş sektörlerde tasarım odaklı pazarlama stratejisi kurgulayacağız. Çok kanallı markalarımızın, ilgili ülkedeki zincir mağazalar, e-ticaret pazar yerlerinde ve en yaygın tüketim kanallarında eş zamanlı yapılanmasına yönelik destek mekanizmalarını hayata geçireceğiz. Bu ülkelere yönelik belirlediğimiz hedef sektörlerde spesifik ticaret ve alım heyetleri yapacak; ‘Birlikte İş Yapma Networking Etkinlikleri’ gibi organizasyonlar gerçekleştireceğiz. Filmlerimizi, dizilerimizi, dijital oyunlarımızı, markalarımızı, ülkemizin marka olmuş isimlerini ve oyuncularımızı bu çalışmalarımızda ülkemizin ürün ve hizmetlerini uzaklara taşıma noktasında güç olarak kullanacağız. Tüm dijital platformlarda ürün yerleştirilmesini teşvik edeceğiz. Sosyal medya da bu tanıtım çalışmalarımızda ilave teşviklerimizle faal olarak kullanacağımız bir başka araç görevi görecek. Tanıtım faaliyetlerini mümkün olduğunca uzak ülkelerin ana dilinde tasarlayacağız.”

“ABD için çalışmalarımızı eyaletler özelinde yaptık”

Bakan Muş, bütün sektörlere yeni bir bakış açısı getirecek geniş kapsamlı bu eylem planlarını bazı ülke örnekleri ile değerlendirmek istediğini ifade etti.

Uzak ülkeler arasında ihracatın önemli bir payına sahip ABD için çalışmaları eyaletler özelinde yaptıklarını bildiren Muş, bu kapsamda ticaret heyetleri, fuarlar ve tanıtım organizasyonları gibi geleneksel pazarlama araçlarının yanında pek çok özgün eylem kurguladıklarını, lojistik ve iş geliştirme merkezi kurulmasının bunların arasında ön plana çıkan bir eylem olduğunu, bu vesileyle yeni kurguladıkları yurt dışı lojistik dağıtım ağları mekanizmasını da etkin olarak kullanacaklarını söyledi.

Muş, ABD’den Türkiye’ye sağlık alanında ziyaretleri artırmak üzere, hem sigorta şirketlerini hem de bu alandaki operatörleri kapsayan birtakım eylemler tasarladıklarını belirterek, “Dizi ve filmlerimizin ABD’deki yayın platformlarına girişini sağlayacak çalışmaların yanı sıra dijital oyun ve yapay zeka alanında da firmalarımızı ABD pazarına taşıyacak eylemlere de planımızda yer verdik.” dedi.

Bir diğer örneğin, Güney Amerika’nın önde gelen ekonomilerinden Brezilya olduğunu ifade eden Muş, şunları kaydetti: “Dizileriyle dünya çapında ün yapmış Brezilya’ya Türk dizilerini tanıtacağız. Ülkenin önde gelen yayıncı kuruluşları ile iş birlikleri geliştireceğiz. Bu bağlamda, Portekizce dublaj maliyetlerine sağlanan destekleri artıracağız. İlaveten, müteahhitlerimizin Brezilya’nın altyapı projelerinde yer almaları için girişimlerde bulunacak, sağlık hizmet ihracatında 210 milyonu aşan nüfusuyla Brezilya’dan çok daha fazla hastayı ülkemizde konuk edecek eylemleri hayata geçireceğiz.”

“’Akıllı Şehir Sistemleri’ sektörümüzü buluşturacağız”

Bakan Muş, bir diğer hedef ülkenin ise Çin olduğunu, dünyanın en büyük üretim ve tüketim merkezi olan Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik birçok eylem planının bulunduğunu söyledi.

Eylemlerin, hem Çin’in sunduğu fırsatların Türkiye’nin sektörlerince hem de Türkiye’nin sektörlerinin kabiliyetlerinin Çin sektörlerince tanınmasına odaklandığını vurgulayan Muş, “Bu çerçevede, Çin’in önde gelen fiziksel ve elektronik pazar yerlerinde ülkemiz sektörlerini tanıtıcı projeler planlıyor; Türk ve Çin iş dünyaları arasındaki iletişimi arttırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, e-ticaretin en yaygın şekilde kullanıldığı Çin’e e-ihracatımızı artırmak için çevrim içi mağazalar kuracağız. Bu bağlamda, Uzak Ülkeler Stratejimize de uygun bir şekilde çok yakın zamanda açıklayacağımız ve e-ihracatımızı artırmaya yönelik güçlü bir destek paketinin de müjdesini vermek istiyorum.” şeklinde konuştu.

Dünyanın yazılım sektörü liderlerinden Hindistan ile deneyimli oldukları “Akıllı Şehir Sistemleri” sektörünü buluşturacaklarını belirten Muş, “Ayrıca, Türk mobil oyun sektörünün bu pazardaki farkındalığını artıracağız. Hindistan pazarında düğün, sağlık, spor ve gastronomi hizmetleri alanında da çalışmalar yapacak, ayrıca ortak film projelerini de gündeme alacağız.” dedi.

Afrika’nın büyük ve gelişen ekonomilerden olan Nijerya’ya sağlık hizmeti ihracatını artıracak etkinlikler düzenleyeceklerini, ülkede sağlık kuruluşlarının tanı merkezi gibi yatırımlarını özendireceklerini belirten Muş, devamında şunları aktardı: “Bu pazarda müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarımızın daha güçlü yer almaları için özel çalışmalar gerçekleştirecek, akıllı şehir sistemlerine ilişkin güçlü firmalarımızı bu pazara yönlendireceğiz. Burada detaylarına giremediğim diğer ülkeler için de söz konusu ülkelerin kendine özgü dinamiklerini göz önünde bulundurarak hazırlanan benzer birçok eylem planımız olduğunu yeniden vurgulamak istiyorum. Finans, standardizasyon, lojistik, tanıtım, diplomasi gibi birçok alanda güçlü eylemlerimiz ihracatçılarımıza yol gösterecek, önlerini açacak.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.